Odczyt Tokenomii Jak Profesjonalista: 4 Kluczowe Metryki do Rozważenia

UŻYTECZNOŚĆ TOKENA

Zrozumienie użycia tokena pomaga prognozować dynamikę podaży i popytu.

👉Wzmacniacze Popytu: Zniżki na opłaty, prawa do zarządzania, itp.

👉Zwiększacze Podaży: Incentywy, nagrody, itp.

Staking: Chociaż staking może napędzać zarówno podaż, jak i popyt, realny staking dochodowy (np. $GMX) generuje dochód z rzeczywistych przychodów, podnosząc popyt i obniżając podaż.

Czerwone Flagi:

❌ Brak jasnych mechanizmów zwiększających popyt.

❌ Nadmierne rozdrobnienie z powodu stakingu/farmingu.

❌ Nadmiernie skomplikowane lub sztuczne przypadki użycia tokena.

ROZDZIELCZOŚĆ TOKENA I OKRESY BLOKADY/WYDZIAŁY

Wykresy rozdziału tokenów dostarczają wglądu w strategię alokacji.

Kluczowe Zasady:

✅ Okres blokady dla sprzedaży prywatnych nie powinien przekraczać okresu blokady zespołu.

✅ Tokeny sprzedaży publicznej powinny wygasnąć szybciej niż tokeny ze sprzedaży prywatnej.

✅ Tokeny airdropowane powinny być objęte blokadą lub stanowić niewielką część krążącej podaży.

✅ Tokeny ekosystemu/fundacji muszą być objęte blokadą, zwłaszcza jeśli stanowią znaczną część podaży.

Czerwone Flagi:

❌ Wysoka centralizacja w rozdziale tokenów.

❌ Brak blokady dla dużych pul tokenów.

INFLACJA

Inflacja wpływa na siłę nabywczą. Chociaż większość tokenów doświadcza inflacji, kluczem jest zapewnienie, że jest ona zgodna z wzrostem projektu.

Analiza: Jeśli przewiduje się inflację na poziomie 600%, wzrost projektu idealnie powinien odpowiadać lub przewyższać ten wskaźnik. Niektóre projekty podają roczne wskaźniki inflacji, co może być dobrym wskaźnikiem transparentności.

WALORYZACJA

Jak dowiesz się, czy token ma uczciwą cenę? Waloryzacja dostarcza punktu odniesienia.

Równanie: Waloryzacja = cena * całkowita podaż

Porównując waloryzację projektu z podobnymi projektami na rynku, możesz ocenić jego względną wartość.

Przykład: Załóżmy, że analizujesz DEX na Avalanche. Porównując jego przewidywaną waloryzację do znanego podmiotu, takiego jak Serum na Solanie, i biorąc pod uwagę inne czynniki, takie jak TVL, partnerstwa, itp., możesz ocenić rozsądność jego waloryzacji.

Czerwone Flagi:

❌ Przewalorowana cena bez produktu na żywo lub klarownego planu.

Mimo że ten przewodnik oferuje strukturalne podejście do oceny tokenomii, zawsze pamiętaj o należytej staranności.

Tokenomii to zarówno sztuka, jak i nauka; zrozumienie jej niuansów może znacząco poprawić Twoje decyzje w przestrzeni kryptowalut.

Bądź na bieżąco i zawsze ucz się!

Sprawdź jak działają odblokowania tokenów!

Wywiad AMA z Teamem TokenUnlocks

Free E-Book

Basics of Cryptocurrency and blockchain technology