def

DeFi 101: Jak protokoły generują dochód?

Generowanie dochodu to jedna z najważniejszych metryk, którą warto zbadać, wybierając projekty do swojego portfela. Biorąc pod uwagę, jak dobrze protokoły #RealYield radzą sobie na spadkach rynkowych, następny 100x prawdopodobnie przyjdzie od protokołu, który może konsekwentnie generować znaczący dochód.

AMM DEXy

AMM DEXy generują dochód, gdy użytkownicy wymieniają aktywa na swojej platformie. Opłata jest pobierana od kwoty wymienionej, a część z niej jest kierowana do protokołu i dzielona z posiadaczami tokenów protokołu. Reszta opłat za wymianę jest przydzielana użytkownikom dostarczającym płynności.

Protokoły Pożyczkowe

Te protokoły, znane również jako Rynki Pieniężne, generują dochód od użytkowników, którzy pożyczają pieniądze z ich platform.

Dla większości Rynków Pieniężnych część dochodu trafia do użytkowników, którzy udostępniają aktywa, dostarczając rentowność depozytu. Druga część dochodu jest kierowana do posiadaczy tokenów użytkowych.

Perpetualne DEXy

Perpetualne DEXy to DEXy, które pozwalają użytkownikom długoterminowo/krótkoterminowo handlować wspieranymi aktywami z dźwignią. Dochód generowany jest z opłat pobieranych od użytkowników otwierających pozycje. W niektórych Perps DEXach część opłat, które płacą użytkownicy pożyczający pieniądze do otwarcia pozycji z dźwignią, jest również zbierana jako dochód.

Agregatory Rentowności/Wzmocnienia

Ta grupa protokołów zwykle wykorzystuje inne protokoły, aby umożliwić użytkownikom zdobycie większej rentowności w porównaniu z bezpośrednim zdeponowaniem środków na oryginalnych protokołach, dzięki automatycznemu kapitalizowaniu i/lub posiadaniu dużej ilości tokenów rządzących hostem protokołu w celu zwiększenia rentowności.

Stablecoiny

Protokoły Stablecoin generują dochód z opłat pobieranych przez użytkowników przy wydawaniu ich stablecoinów do użytku. Opłaty są zwykle pobierane jednorazowo przy wydawaniu stablecoin lub jako stopa procentowa.

Liquid Staking

Protokoły Liquid Staking pozwalają użytkownikom na emisję płynnej pochodnej reprezentującej bazowy aktyw, który jest stawiany w celu uzyskania rentowności.

Wszystkie te protokoły oferują różne możliwości zarabiania w DeFi. Wybór zależy od Twojej strategii inwestycyjnej i poziomu ryzyka, który jesteś w stanie przyjąć. Ważne jest, aby dokładnie zbadać, jakie dochody generuje dany protokół i jak są one rozdzielane pomiędzy użytkowników. To kluczowy krok w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w dynamicznym świecie DeFi.

Pamiętaj, że inwestowanie w kryptowaluty i DeFi wiąże się z ryzykiem. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inwestycji zawsze przeprowadź własne badania i skonsultuj się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Free E-Book

Basics of Cryptocurrency and blockchain technology